• Contactgegevens achterlaten bij een bezoek.
  • Bij binnenkomst graag handen ontsmetten met een desinfecterende handgel / handen wassen.
  • Jassen meenemen aan de tafels.
  • Meer dan 2 personen aan één tafel binnen 1,5m van elkaar zijn uitsluitend toegestaan als dit personen betreft die een gezamelijk huishouden vormen.
  • Wij mogen binnen de 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl u aan tafel zit.
  • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
  • Wanneer je je niet optimaal voelt, blijf thuis alsjeblieft.
  • Houd vooral rekening met elkaar.
  • Geniet van je avond.